[ Anime 3gp Mp4 ] tên anime ghi ở đây | Vietsub – Đoạn này nhận xét ngắn ( ví dụ : Harem Hay )

Tên anime : đoạn này ghi tên anime | Vietsub

Thể Loại : tình cảm , hài hước ( ghi theo tùy bộ )

Sub : đoạn nay ghi nhóm sub anime , thường thì trên anime47 có đầy đủ

Chuyển 3gp : Min | AowVN zTeam 2 ( đoạn này tự sửa )

(AowVN.org) Tên Anime 3gp Mp4 – Đoạn này ghi nội dung anime

Tải Về : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ( đoạn này ctrl+v thì khỏi nói nhé , cho 3gp )

MP4 : Nhấn Vô Đây  ( đoạn này dán link thự mục trên box vào )

Copy nhớ ghi nguồn AowVN.org nhóe

Advertisements
[ Anime 3gp Mp4 ] tên anime ghi ở đây | Vietsub – Đoạn này nhận xét ngắn ( ví dụ : Harem Hay )